1

The 2-Minute Rule for thuoc nho mat metobra

News Discuss 
– Nhiễm khuẩn nặng: nhỏ 1 – 2 giọt vào mắt, cứ mỗi giờ 1 lần cho đến khi cải thiện bệnh, sau đó giảm dần số lần dùng thuốc. Khuyến cáo ấn ống dẫn lệ hoặc nhắm nhẹ mắt lại sau khi nhỏ thuốc. Điều này sẽ hạn https://chandraq520gqw6.blog-a-story.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story